Kategoria: Dziwna kraina sportu

RÓŻNE PRZYCZYNY

Dzieci egzotycznych „gastar- beiterów” bardzo rzadko odgrywają jakąś rolę w sporcie ‚wy- ; czynowym (wyjątek stanowi boks). Proporcja udziału naturalizowanych Francuzów we francuskich czołowych ekipach z wolna, ale stale maleje. Różni zachodni socjologowie gotowi ‚ I byli założyć się ze mną, że nazwiska owych czarnych chłopców od podawania piłek w Wimbledonie nigdy ńie trafią do sportowych gazet. Przyczyny mogą być różne. Po pierwsze wymogi współczesnego sportu.zagarnęły już’hię  i tylko wiek* młodzieżowyT” ale lata dziecięce. Ba, wchodzi w , grę ‚ kod: genetyczny i okres..”życia, płodowego.

Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Adrianna Ślupek i jestem lekarzem od ponad piętnastu lat. Kierowana swoim doświadczeniem pragnę wszystkim nagłośnić sprawę zdrowia oraz zdrowego odżywiania się. Mam nadzieję, że każdy z was weźmie te rady do serca 🙂

DOBÓR ETNICZNY

Tymczasem — albo motywacja ta osłabła i dzieci (a także ich starsi koledzy) grają głównie dla przyjemności — albo działa jekieś sito selekcyjne, przez które już nie mogą się przedostać. Tak jak jeszcze 20 lat temu prze­dostawali się Algierczycy, przedstawiciele środkowej Afryki. Jak — równie dawno — synowie polskich emigrantów z tzw. Nordu (piłka nożna, kolarstwo, lekka atletyka itd.). Co pewien czas oglądamy w TV finały Wimbledonu. Czy zwró­ciliście Państwo uwagę na czarnych chłopców podających piłki? Niegdyś z chłopców takich wyrastali znakomici gracze — prze- i łamujący elitarne bariery klubowe (mieliśmy i w Polsce zna- i czące przykłady, „urodzonych na korcie”). Otóż obecnie, jak gdyby ta droga awansu zanikała.

Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Adrianna Ślupek i jestem lekarzem od ponad piętnastu lat. Kierowana swoim doświadczeniem pragnę wszystkim nagłośnić sprawę zdrowia oraz zdrowego odżywiania się. Mam nadzieję, że każdy z was weźmie te rady do serca 🙂

CIĘŻKI KRYZYS

Kto wie, czy właśnie taka sytuacja, w której decydować będzie wola sportow­ca a wszystko inne stanowić będzie okoliczności zewnętrzne, n zrodzi nam nowej fali przypływu sukcesów? Może to właśnie polska wściekła ambicja, zrodzona w takicn iak dziś warunkach, pozwoliła zapisać w tych latach kilka wspa- rdałych wyników sportowych – jak gdyby na przekor bezna­dziei i pesymizmowi?  Oczvwiście ciężki krvzys nie jest żadnym lekarstwem. Tak iednak bywa w czasach’ kryzysowych, że wyłaniają  ludzi niezwykłych albo mobilizują ich do wyjścia ponad dotych- . czasowe osiągr^ęcia. Zdarza się, to np. w polityce. A w sporne?

Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Adrianna Ślupek i jestem lekarzem od ponad piętnastu lat. Kierowana swoim doświadczeniem pragnę wszystkim nagłośnić sprawę zdrowia oraz zdrowego odżywiania się. Mam nadzieję, że każdy z was weźmie te rady do serca 🙂

TAKTYKA TRENERA

Nie ulec mu wcale (lub prawie, wcale), jest • sprawą arcytrudną. Tym bardziej, że dla bardzo wielu zawodni­ków odpowiednia dawka informacji — także o sobie samym — stanowi mocny bodziec do walki i współzawodnictwa:Wszystko to są rzeczy raczej znane. Nowy czynnik stanowi wdarcie się w świadomość sportowca wiedzy o zagrożeniach pły­nących z zewnątrz sportu.   Taką mamy sytuację w Polsce. Dotychczas kwestionowany był ten czy inny skład drużyny, szanse wytypowanego zawodni­ka, taktyka trenera, jakość przygotowań. Potępiano niepowodze­nia, szukano winnych. Nikt, jak gdyby, nie kwestionował w szer­szej skali społecznej egzystencji sportu wyczynowego w ogolę. Co pewien czas pojawiały się artykuły prasowe krytykujące dys­proporcje między „wyczynem” a „masowością”.

Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Adrianna Ślupek i jestem lekarzem od ponad piętnastu lat. Kierowana swoim doświadczeniem pragnę wszystkim nagłośnić sprawę zdrowia oraz zdrowego odżywiania się. Mam nadzieję, że każdy z was weźmie te rady do serca 🙂

WSPÓŁCZESNY WYCZYNOWIEC

Z .drugiej’ strony współczesny wyczynowięę_nieustannie. otrzymuje_z zewnątrz oceny i informacje o_ sobie. Każdy trening,      każde działanie, jest mierzone i komunikowane. Prasa i telewizja ‚ roznoszą o nim wieści, omawiają, krytykują.- Żaden artysta; estrady, „sceny,  ekranu nie znajduje się pod równie, silnyin i   „gęstym ‘ ostrzałem recenzji’ (i równie bezpardonowych), jak—sportowiec.Stwarza to sytuację szczególną. Sport — zwłaszcza największe­go lotu — potrzebuje często klasztornej atmosfery — izolacji, skupienia, wstrzemięźliwości, samoograniczenia. Jednocześnie ten klasztor jest atakowany przez reporterów z magnetofonami i te­leobiektywami, jest przedmiotem plotek,’polemik, intryg. Ulec w pełni temu atakowi — oznacza dla sportowca stopniową, ale nieuchronną klęskę.

Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Adrianna Ślupek i jestem lekarzem od ponad piętnastu lat. Kierowana swoim doświadczeniem pragnę wszystkim nagłośnić sprawę zdrowia oraz zdrowego odżywiania się. Mam nadzieję, że każdy z was weźmie te rady do serca 🙂

MOTYWY I ZAGROŻENIA

Psychologowie społeczni obserwujący zachowania wybitnych sportowców coraz  częściej. dostrzegają w ich osobowości swoiste rozdarcie. ,Z jednej strony wybijający się ponad przeciętnosc zawodnik’ wsłuchuje się w :głosy wewnętrzne, w stany swego- ciała i umysłu. Mozolnie wbudowuje w siebie mechanizmy upartego_działania, blokuje_lęki, uwalnia się, od kompleksów… Za­wodnik’ jak gdyby starał się wszystko co w nim cenne chronić , izolacyjnym płaszczem; uciekać-od nadmiernych wzruszeń, od:, niemiłych’ wspomnień/wydarzeń czy oczekiwań.

Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Adrianna Ślupek i jestem lekarzem od ponad piętnastu lat. Kierowana swoim doświadczeniem pragnę wszystkim nagłośnić sprawę zdrowia oraz zdrowego odżywiania się. Mam nadzieję, że każdy z was weźmie te rady do serca 🙂