postheadericon SZUKANIE ANALOGII

Gdyby szukać analogii, nie znalazłoby się jej łatwo w dziejach sportu. Z podobną sytuacją kojarzy mi się osobiscie los zacięz nych wojsk szwajcarskich w ciągu dobrych para,wieków historii europejskiej.Począwszy od XIII wieku żołnierze szwajcarscy — bitni górale z kilku biednych leśnych kantonów,” zasłynęli z niezwykłego męstwa i zaciętości, / a także doskonałej organizacją wojskowej. Sztukę tę wznieśli wysoko, parokrotnie druzgocąc potężne armie Habsburgów i Burgundów i sława poszła po całym ówczesnym świecie. Biedna górska ojczyzna nie mogła wyżywić wszystkich swych mieszkańców — książęta i królowie kusili wysokim żoł­dem i łupami wojennymi. Szwajcarzy wchodzą więc. w skład wojsk wszystkich liczących się krajów Europy Zachodmej i Sro – kowej; często spotykają się w bratobójczej walce.

Leave a Reply

Mapa strony